Dịch vụ

Dịch vụ định giá

Bằng kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trông lĩnh vực nghệ thuật, đã tham gia rất nhiều các triển lãm trong và ngoài nước, AEIC và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nghệ thuật, sẵn sàng định giá các tác phẩm với mức giá sát nhất với thị trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Email: supports@artexchange.com.vn

ĐT: +84903403247

Web: www.artexchange.com.vn

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Giới thiệu và Trao đổi Nghệ thuật, 43 Tràng Tiền, Hoàn kiếm, Hà nội


Dịch vụ liên quan