Dịch vụ

Dịch vụ thẩm định

Thị trường nghệ thuật nói chung và thị trường tranh nói riêng đang bị lẫn lộn giữa những tác phẩm chép và nguyên bản. Bằng kinh nghiệm và quan hệ mật thiết của mình với các tác giả, AEIC sẵn sàng thẩm định tác phẩm là thật hay sao chép.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Email: supports@artexchange.com.vn

ĐT: +84903403247

Web: www.artexchange.com.vn

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Giới thiệu và Trao đổi Nghệ thuật, 43 Tràng Tiền, Hoàn kiếm, Hà nội


Dịch vụ liên quan