Công ty cổ phần giới thiệu và trao đổi nghệ thuật

AEIC là nguồn cung cấp tin cậy cho nhiều nhà sưu tập Nghệ thuật danh tiếng, là nơi trao đổi, và tư vấn cho nhiều thế hệ học tập và hoạt động trong giới Nghệ thuật AEIC tự hào đã có kinh nghiệm tổ chức hơn 200 cuộc triển lãm Mỹ thuật lớn suốt hơn 20 năm qua. Giới thiệu sản phẩm nghệ thuật của trên 332 tác giả ra công chúng trong và ngoài nước.